vóór de brexit was er de groexit

Groexit: Groenland stapt uit de EEG

In 1985 verliet Groenland de EEG, een voorloper van de EU.

Brexit tegenover groexit

De gevolgen van de brexit nu en de gevolgen van de groexit destijds zijn natuurlijk niet te vergelijken. Het Verenigd Koninkrijk was een van de grootste economieën van de EU. Het vertrek is een aanzienlijke aderlating voor de economische betekenis van de EU en een flinke inkrimping van de interne markt. Het vertrek van Groenland was destijds slechts een rimpel in de EEG-vijver.

Grootste landverschuiving ooit

De oppervlakte van Groenland vormde circa 51% van de totale oppervlakte van de EEG van dat moment. Met het vertrek van Groenland raakte de EEG op die dag meer dan de helft van haar grondgebied kwijt. Na die dag bleven België, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk en West-Duitsland achter.

Ook de groexit was op basis van een referendum

Groenland was als deel van Denemarken de EEG mee ingetrokken toen Denemarken in 1973 lid werd. Dit zette een proces in gang waarbij de inwoners van Groenland, voornamelijk Inuit, zich meer bewust werden van hun eigen identiteit en eigen taal. Bovendien stoorden het hen dat vissers uit de EEG voortaan mochten vissen in de wateren van Groenland. Uiteindelijk leidde deze onvrede tot het referendum over vertrekken uit of blijven in de EEG in 1982. Op 1 februari 1985 werd dit referendum geëffectueerd en trad Groenland uit de EEG. Ironisch genoeg op de dag af 35 jaar voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk.

“Ja tegen zelfbestuur – Nee tegen EEG”. Een protestbord in de aanloop naar het referendum. (Gelukkig in het Deens, want google translate bevat geen Groenlands.)

EU pacht visgebieden van Groenland

Na Groenlands uittreding heeft de EEG bedongen toch nog te mogen vissen in de wateren van Groenland. Maar voor deze visrechten betaalt de EU wel 35 miljoen euro per jaar. Ook deze vis wordt duur betaald.

Rijk aan delfstoffen

De bodem van Groenland is rijk aan delfstoffen, bijvoorbeeld olie, ijzer, aardmetalen (zoals terbium en nobium), goud en uranium. Vanwege de dikke ijslaag (1 tot 3 km) zijn de kosten om deze stoffen te winnen nu nog te hoog. Als de ijslaag door opwarming dunner wordt of zelfs verdwijnt, verandert dat sterk. Niet zo vreemd dat de Verenigde Staten interesse hebben in Groenland.

Amerika wil Groenland kopen

In 2019 uitte de Amerikaanse regering de wens Groenland te kopen van Denemarken. Amerika had dat ook al eerder voorgesteld eind 19e eeuw en nog eens in 1946, maar ook toen steeds zonder succes. Het kopen van land past in een Amerikaanse traditie. Eerder kochten de VS al Louisiana van Frankrijk (1803), een deel van Californië van Mexico (1848), een deel van Arizona ook van Mexico (1853) en Alaska van Rusland (1867).

Wel is het de vraag of het tegenwoordig volkenrechtelijk gezien nog steeds mogelijk is grondgebied in een vastgoedtransactie over te dragen zonder instemming van de bevolking van dat gebied.

Piramide van Maslow

Maslow rangschikte de menselijke fundamentele behoeftes op basis van zijn motivatie-theorie. Die theorie houdt in dat mensen pas aan hogere behoeften zoals waardering en zelfrealisatie kunnen werken als alle behoeften daaronder vervuld zijn. Het eerste niveau is dat van de lichamelijke behoeften zoals eten, drinken en slapen. Pas als hieraan voldaan is komt men aan het volgende niveau toe.

Maslow heeft zijn eigen theorie nooit wetenschappelijk getoetst of onderbouwd. Ook anderen hebben dat later niet gedaan.

Ondanks dat wetenschappelijke waarde en empirische ondersteuning aan de Maslows theorie ontbreken, gebruiken sommige HR-consultants, die graag aan opdrachtgevers willen uitleggen hoe zij hun werknemers kunnen motiveren, nog steeds de piramide van Maslow.

Overigens heeft Maslow nooit zelf een piramide gebruikt om de rangschikking van de fundamentele behoeftes af te beelden. De piramide is later door anderen geïntroduceerd. 

Groot-Brittannië is niet het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk omvat vier landen, Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland.

Groot-Brittannië is vooral een geografisch begrip: het is het grootste eiland van de Britse Eilanden plus de kleine eilanden eromheen. Noord-Ierland is dus geen deel van Groot-Brittannië.

Het andere grote eiland van de Britse Eilanden is Ierland. Dat bestaat uit de Ierse Republiek (die wij gewoonlijk met ‘Ierland’ aanduiden) en Noord-Ierland.

EEG en EU

De EEG (Europese Economische Gemeenschap) is samen met de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, 1952) en Euratoom één van de voorlopers van de EU (Europese Unie).

Déjà vu

In de wetenschap slaat de term déjà vu meestal op een ingebeelde herinnering. In dit gedicht wordt aangesloten bij het algemene spraakgebruik, waar men de term gebruikt als aanduiding van werkelijk bekende situaties.