neonatologie

Het leven wordt gegeven.

 Het leven wordt gegeven

Voor biologen zal het idee dat het leven wordt gegeven (of genomen) niet overstemmen met de biologische werkelijkheid. Het is een verouderd religieus concept. Toch kan het, zelfs voor beoefenaars van exacte wetenschappen, een metafoor zijn, een praktisch hanteerbare uitdrukking. Vergelijk het met de voorbeelden onderaan deze pagina.

Neonatologie

Op de afdeling Neonatologie geeft men zorg aan pasgeboren baby’s die te vroeg geboren zijn (prematuren) of die gezondheidsproblemen hebben waarvoor behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan baby’s met:

  • een zwangerschapsduur minder dan 35 weken,
  • een te laag geboortegewicht in verhouding tot de zwangerschapsduur
  • ademhalingsproblemen
  • aangeboren afwijkingen,

Wereld Prematurendag

Op 17 november is de jaarlijkse wereld prematurendag. Daarop vraagt men aandacht voor te vroeg geboren kinderen en hun ouders. Eén op de tien kinderen wordt te vroeg geboren.

De vrije wil

Veel mensen ervaren de vrije wil als een bestaand fenomeen. Bijvoorbeeld als je een gedicht schrijft, dan doe je dat omdat jij dat wilt. Het gevoel van de vrije wil is zo sterk, dat hij soms beschouwd wordt als een wezenlijk kenmerk van het mens zijn.

Neurowetenschappers betogen dat de vrije wil niet (of nauwelijks) bestaat en dat de mens niet vrij is in het maken van keuzes. Binnen de erfelijke factoren en de omstandigheden waarin men zich bevindt, bepaalt het brein voor ons de keuze zonder dat wij daar zelf invloed op hebben. Achteraf zoekt de mens als rationeel wezen een logische reden bij de gemaakte keuze. Deze constructie ervaren wij als de vrije wil.

Kan men iemand strafrechtelijk verantwoordelijk houden voor zijn of haar daden als er geen vrije wil bestaat? Rechtsgeleerden lossen dat op door te stellen dat de geestelijke vermogens waarover de meeste mensen beschikken een voldoende grondslag vormen voor juridische schuld. Het maakt niet uit of daar het label vrije wil op plakt of niet.

Zonsondergang

Prachtig zo’n rode zon die in de zee zakt. Tegenwoordig weten we dat de aarde draait. En dat als de zon zo laag staat alleen nog zijn rode straling goed door de dampkring komt. Maar toch kunnen we nog steeds genieten van de schoonheid van een zonsondergang.

Verliefdheid

We kunnen tegenwoordig een volledig biochemische beschrijving van verliefdheid en de bijbehorende emoties geven, maar dat doet niets af aan het heerlijke gevoel.