testen van een nieuw medicijn

Pil van Drion

Huib Drion stelde in 1991 voor dat er een middel zou moeten komen waarmee mensen op leeftijd (75+), die vonden dat hun leven klaar was, op humane wijze hun leven zelf zouden kunnen beëindigen. Dit werd al snel de “pil van Drion” genoemd. Maar in het idee van Drion was dit middel geen pil (het kon ook een poeder zijn), en zeker niet één pil. Om te voorkomen dat mensen in een opwelling dit middel zouden gebruiken, moest het uit twee delen bestaan: middel A en middel B. Tussen het innemen van middel A en middel B zouden enkele dagen liggen. Deze tussentijd, die noodzakelijk was voor de beoogde werking, diende tevens als periode om de zaak nog eens goed te overwegen. Had men middel A genomen, maar zag toch van middel B af, dan zou de dood niet intreden.

(Het is de vraag of er twee middelen te vinden zouden zijn die met een tussenpose van enkele dagen toch samen een overlijden zouden kunnen bewerkstelligen. Een tussenpose van enkele uren ligt misschien meer voor de hand. Dit doet aan het idee op zich niets af.)

De Pil van Drion is geen pil.

Geen euthanasie

De “pil van Drion” is dus geen euthanasie. Dat gebeurt altijd door een arts.

Het testen van medicijnen

De ontwikkelaar van het medicijn onderzoekt het eerst in het laboratorium. Dat geeft een eerste indicatie of het geneesmiddel veilig is voor mensen. Dan testen onderzoekers het geneesmiddel in lage doses op gezonde proefpersonen. Hoe verwerkt het lichaam het geneesmiddel en wat zijn de werking en bijwerkingen? Pas daarna kan het medicijn op patiënten onderzocht worden.

Hoe werft men proefpersonen?

De proefpersonen worden meestal aangeduid met vrijwilligers. De verschillende onderzoeksbedrijven voeren in hun wervingscampagnes argumenten met betrekking tot het maatschappelijke belang van het onderzoek maar ook met de te ontvangen vergoeding.

– Het testen van nieuwe medicatie en nieuwe toedieningsvormen is van groot belang. Er zijn nog steeds ziektes waar nog geen goedwerkende medicatie voor bestaat.
– Als vrijwilliger draagt u bij aan het verhogen van het welzijn van patiënten.
– Wanneer een geneesmiddel is onderzocht en goedgekeurd, heeft u er als vrijwilliger mede voor gezorgd dat patiënten bijvoorbeeld niet in het ziekenhuis hoeven worden opgenomen
– Tijdens je verblijf spaar je een mooie vergoeding bij elkaar.
– Bij de onderzoeken is er een gezellige en huiselijke sfeer.

Onderzoek naar een middel tegen pijn

Als voorbeeld een oproep voor vrijwilligers voor een onderzoek naar de effecten van een nieuw middel voor de behandeling van pijn. De werking van het nieuwe middel zal worden vergeleken met de werking van een placebo. In de studie worden verschillende pijntesten uitgevoerd die verschillende types pijn nabootsen. Er wordt onderzocht hoe veilig en werkzaam het nieuwe middel is, als het aan gezonde proefpersonen wordt gegeven en hoe het lichaam het middel verwerkt.

Ter voorkoming van misverstanden

Er worden regelmatig proefpersonen geworven, maar een oproep voor het testen van de pil van Drion ben ik niet tegengekomen.

Pil of tablet

In de volksmond wordt alles wat de apotheker verstrekt om te slikken een pil genoemd. In de farmacie wordt echter een onderscheid tussen pillen, tabletten en dragees. Een pil wordt gemaakt door het materiaal te rollen. Zoals een bakker deeg tot een bolletje rolt. Een tablet wordt gemaakt door het materiaal samen te persen in een mal. Een dragee is een tablet met een snel oplossende coating erom heen.

Vanouds werd de apotheker ook wel geringschattend pillendraaier genoemd. Tegenwoordig verkoopt een apotheker met name tabletten en dragees. Toch is de bijnaam tabletperser nooit in zwang geraakt.