Correcties?

Fouten en correcties

De toelichtingen op de gedichten heb ik met zorg geschreven. Indien je ergens een fout of onvolkomenheid ziet staan, dan stel ik het op prijs, als je dat aan mij wilt melden. Stuur dan een bericht. Om te voorkomen dat ik correcte zaken foutief corrigeer, graag met vermelding van je expertise.

Geen Wikipedia

Het gaat me alleen om correcties. Niet om uitbreidingen van onderwerpen, want deze site hoeft niet een tweede Wikipedia te worden.

Niet-werkende links?

Ook hoor ik graag als een link niet meer werkt. Dan wordt die verwijderd en indien mogelijk vervangen door een alternatief.

redactie@poezievoorbetas.nl