Links

Stichting Galileo http://www.stichtinggalileo.nl/

Stichting Galileo gebruikt de KernTalentenanalyse als methode om jouw (complexe) persoonlijkheid in kaart te brengen. Ze geeft jouw persoonlijke combinatie van de 23 KernTalenten weer. Daarmee zijn 94 miljard combinaties mogelijk. Zo word je als uniek persoon benaderd en niet simpelweg in een hokje gezet.

Studio Sain http://www.studiosain.com/

Studio Sain is a contemporary design studio focussing on experimental object design and conceptual educational workshops. Studio Sain explores the broader subject of design from a human-centred approach, working in the fields of object design, research and education.

Stichting Skepsis https://www.skepsis.nl/

Stichting Skepsis stelt zich ten doel buitengewone beweringen aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Daarom prikken de medewerkers van Stichting Skepsis pseudowetenschappelijke theorieën door, signaleren misstanden en ontmaskeren soms bedriegers. Wanneer spectaculaire claims ten onrechte als feiten worden gepresenteerd, is het nuttig daar een nuchtere visie tegenover te plaatsen.

Diergaarde Blijdorp https://www.diergaardeblijdorp.nl/

Olifanten en meer.

Loppersum https://www.loppersumversterkt.nl/

Over het vanwege aardbevingen door gaswinning noodzakelijke versterken van woningen en andere gebouwen.