over water lopen

Lopen over water

Lopen over water, daar kunnen we kort over zijn. Tenzij het water bevroren is, kan een mens gezien de combinatie van gewicht en voetoppervlak niet zonder hulpmiddelen over water lopen. Nu niet en toen ook niet. Sommige insecten kunnen dat wel, bijvoorbeeld de schaatsenrijder, een insect van ongeveer een centimeter, lopend op vier(!) lange, dunne poten. Maar hagedissen, marmotten en mensen kunnen dat niet. Of toch? Bekijk ook eens deze video https://www.youtube.com/watch?v=IHlR_2jc1TI

Guido Gezelle en ‘Het Schrijverke

Ook het door Guido Gezelle bezongen schrijverke, een waterkever, loopt niet over het water. Het zwemt op het water.

Hoe betrouwbaar is informatie?

De verteller in het gedicht heeft de informatie dat er palen in het water staan niet van de uitgetreden pater zelf (uit de eerste hand) maar via vier tussenpersonen (uit de vijfde hand). Over het algemeen geldt dat hoe vaker een verhaal is doorgegeven, hoe sterker het zal afwijken van het origineel. Er worden bewust of onbewust elementen toegevoegd en weggelaten. De betrouwbaarheid van een doorverteld verhaal neemt bij iedere doorgave af.

Paalrot

De palen waar de uitgetreden pater over vertelt, staan onder de waterspiegel om verborgen te blijven. Ze moeten daarom niet verward worden met houten funderingspalen. Deze palen staan ook onder water (althans dat hoopt de eigenaar van het pand), maar dat is om een heel andere reden. Als een houten funderingspaal door een grondwaterdaling boven het water komt uit te steken, zal die geheid gaan rotten.