het einde der tijden

Het einde der tijden is wensdenken

Als je een beetje spiritueel bent ingesteld zijn er maar twee momenten in de wereldgeschiedenis die er echt toe doen. Twee gebeurtenissen waar je bij moet zijn. Dat zijn de schepping van de wereld (maar daar ben je nu al te laat voor) en de ondergang van de wereld. Alles tussen de schepping en de ondergang is van ondergeschikt belang, een saaie tussenperiode, meer van hetzelfde. Daarom zijn veel mensen gevoelig voor het idee dat juist zij in de tijd leven dat de wereld vergaat. Want zij zijn toch geen grijze muizen die voorbestemd zijn te moeten leven in de onbelangrijke tussenperiode? Door alle eeuwen heen zie je zieners en profeten, die weten dat het einde nabij is. En ze hebben genoeg volgelingen. Zo ook in de aanloop naar 2012, vanwege de veronderstelde afloop van de Mayakalender.

De Mayakalender

Maxima zou zeggen “De Mayakalender bestaat niet.” En inderdaad, de Maya’s gebruikten drie kalenders naast elkaar met verschillende functies. Eén kalender was de Lange Telling waarin alle dagen doorlopend werden genummerd. Dag 0 was de dag waarop volgens de Maya de schepping had plaats gevonden, wat overeenkomt met ergens in het jaar 3114 voor onze jaartelling. Daarnaast waren er twee cyclische kalenders. De Tzolkin-kalender en de Haab-kalender. De Tzolkin-kalender bestond uit 260 dagen: 13 periodes van 20 dagen. Deze kalender werd gebruikt voor religieuze doeleinden. Vooral de priesters maakten er gebruik van. De Haab-kalender bestond uit 365 dagen: 18 periodes van 20 dagen plus nog vijf restdagen. Deze kalender werd gebruikt voor landbouw en andere dagelijkse zaken. Geen van deze drie kalenders kende het begrip jaartal.

De Lange Telling was al naar de toekomst doorgenummerd voor 13 periodes van ieder 144.000 dagen (‘baktun’). Beginnend in 3114 voor onze jaartelling loopt deze kalender tot een datum die wij 21 december 2012 zouden noemen. De Maya’s hadden dus een kalender die in onze jaren gemeten 3114 + 2012 = 5126 jaar besloeg. Maar dit ‘einde’ van de Mayakalender betekende niet dat de aarde tot een einde zou komen. De Maya’s zouden gewoon weer een nieuwe cyclus van 13 baktun ingaan.

Geheimzinnige formules op kalenderstenen.

De formule op de kleine kalendersteen

De uitwerking van deze formule gaat als volgt:

De formule op de grote kalendersteen

De uitwerking van de formule op de grote kalendersteen staat achterin de bundel zelf.