vangst van de week

Ecoduct

Het idee achter een ecoduct is simpel. Wanneer twee natuurgebieden van elkaar gescheiden zijn, bijvoorbeeld door een snelweg, dan zouden wilde dieren gemakkelijk van het ene naar het andere natuurgebied kunnen oversteken als er verbindingen zijn speciaal voor het wild. Dus een viaduct zonder menselijk verkeer: een ecoduct. Ecoducten zijn overigens niet zo zeer bedoeld voor het wandelplezier van de dieren, maar om de biodiversiteit te bevorderen. Zo kunnen dieren van deze zijde kruisen met soortgenoten van gene zijde.

Dat heen en weer lopen van dieren moet voor roofdieren toch een uitgelezen kans zijn. Ze hoeven alleen onderaan het ecoduct te wachten op de overstekende hapjes.

Hangbrug voor Haagse eekhoorns

De gemeente Den Haag heeft in 2012 een hangbrug voor eekhoorns aangelegd over een drukke weg als eco-verbinding tussen het Haagse Bos en Clingendael. Het college van B & W heeft het volgende laten weten ,,In 2014 zijn 3 eekhoorns en in 2015 zijn 2 eekhoorns gesignaleerd op de brug. Dit blijkt uit de monitoring met behulp van op de brug geïnstalleerde camera’s.” In 2013 werden er geen eekhoorns op de brug gezien. Onduidelijk blijft of er in 2012 geen eekhoorn is overgestoken of dat er toen nog geen camera hing.

Wachtende roofdieren

Het gedicht combineert deze twee facetten. Roofdieren wachten onderaan het ecoduct op prooidieren die nauwelijks oversteken.

Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten

De overheid investeert wel in ecoducten, maar geeft geen geld uit voor wetenschappelijk onderzoek om de effecten ervan in kaart te brengen. Studies beperken zich tot het tellen van groot wild (bijvoorbeeld herten, dassen, wilde zwijnen) dat via het ecoduct oversteekt. Tellingen geven niet per se een goed beeld over de invloed van een ecoduct op het floreren van diersoorten. Eén dominant of avontuurlijk dier kan voor een groot deel van de passages zorgen.

Door gebrek aan onderzoek wordt niet in kaart gebracht of er genetische uitwisseling tussen de beide gebieden plaatsvindt. Ook wordt niet bijgehouden of dieren zich vlakbij een ecoduct vestigen. Over het effect op kleine dieren (bijvoorbeeld egels, slangen) is zelfs nog minder bekend.

Kijk bijvoorbeeld op  https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Ecoducten.htm

Vispassages

Van nature trekken vissen door rivieren bijvoorbeeld om naar hun paaigebied te komen. Met de aanleg van stuwen, gemalen en sluizen ontstaan er barrières, waardoor de vissen de stroomopwaarts gelegen gebieden niet meer kunnen bereiken. Vispassages (visdoorgangen, vissluizen) zorgen ervoor dat vissen langs een barrière kunnen zwemmen. Omdat vissen bij het zoeken naar paaiplaatsen instinctmatig tegen de stroom in zwemmen, worden door een lokstroom de vissen als vanzelf de vispassage ingelokt. Bekijk bijvoorbeeld dit filmpje. https://www.youtube.com/watch?v=gkaC7cdpnAw&feature=youtu.be#t=0m00s