golfrefractie

Golven draaien bij de kust

Als een golf bij de kust aankomt, zal hij meestal het strand onder een hoek naderen. Komt de golf vanuit zee gezien vanaf rechts, dan wordt het rechterdeel van de golf, dat immers het dichtst bij de kust is waar het minder diep is, al afgeremd, terwijl het linkerdeel nog vrolijk door gaat. Hierdoor haalt het linkerdeel van de golf de achterstand in, zodat de golf van de richting verandert. Dit inhaaleffect blijft doorgaan tot de golf zo ver gedraaid is dat het hele golffront in even diep water zit. Dan is het golffront dus evenwijdig aan het strand en staat de bewegingsrichting van de golf uiteindelijk loodrecht op het strand.

Waterdeeltjes bewegen in cirkels

Als we (zee)golven zien, zien we het water aan het oppervlak ‘op en neer’ gaan. Als we beter kijken, zien we dat het water niet alleen op en neer gaat, maar ook heen en weer. De waterdeeltjes in een golf bewegen (bijna) in cirkels. Maar ook het water tot op enkele meters diep beweegt mee met de cirkelbeweging van de golf. Hoe verder onder water, hoe platter en kleiner deze cirkels worden. In diep water is deze cirkelbeweging al lang uitgedoofd, voordat je bij de zeebodem bent. Maar als de golven in ondiep water komen stoten de watercirkels tegen de bodem, waardoor de golf wordt afgeremd.

Hoe ondieper het wordt, hoe sterker de golf afremt. Op volle zee ontstaan de golven door de wind. De windrichting bepaalt de richting waarheen de golven zich bewegen. Dat kan in principe elke richting zijn.

Een golf draait net zo ver tot hij uiteindelijk loodrecht op het strand aankomt.

Wind en stroming bij de kust

Golven op volle zee bewegen in de richting van de wind, waardoor ze veroorzaakt zijn. Maar als de golven bij het strand aankomen, draaien ze zoals hierboven beschreven. De gedraaide golfrichting (loodrecht op het strand) is dus een andere dan de windrichting die de golven op volle zee heeft opgewekt. De richting van de wind ter plekke aan het strand is niet van belang. Golven kunnen ook met tegenwind op het strand aankomen.

De richting van de stroming, ook genoemd in het gedicht, heeft sowieso niets met de golfrichting te maken. Noch op volle zee, noch bij het strand. Golven en stroming zijn onafhankelijk van elkaar.