gescheiden afval zamelen

Wat god verbonden heeft, zal de mens niet scheiden

Er zijn legio voorbeelden van gemeentes, bedrijven, instellingen en afvalverwerkers (maar ik noem geen namen), die afval dat gescheiden is opgehaald weer bij elkaar gooien omdat ze niet in staat zijn het gescheiden afval apart te verwerken. Blijkbaar het 11e gebod volgend dat een mens niet mag scheiden wat god verbonden heeft.

Ook wordt er afval naar derdewereldlanden verscheept om daar te worden gerecycled. Wat er daar met ons afval gebeurt, is totaal onduidelijk. Veelal belandt het alsnog in het water, en via de rivieren in de zee, maar op papier hebben wij het keurig geregeld.

Gezwollen en verhullend jargon

In een poging de hoofdreden van het gescheiden inzamelen te verbloemen (kostenbesparing), komen gemeenten en afvalverwerkers met prachtig taalgebruik. Belerende termen als omgekeerd inzamelen, optimalisatie afvalbakken met gedragskennis, inspiratielijst afval scheiden, afvalcoach sieren de folders om te verhullen dat er ondanks steeds hogere afvalbelastingen er steeds grotere inspanning van de burgers wordt geëist. Zelf alles scheiden en zelf alles wegbrengen over steeds grotere afstanden.

“Het Nieuw Inzamelen in HNI-wijken”
“recyclen kan alleen als jij sorteert.”
“afval is een keuze; de keuze is aan ons”
“afvalinzameling on demand”
“de Uber van de afvalinzameling”
“omgekeerd inzamelen”
“diftar”
“de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart”
“durezaksysteem”

Staan er in de keuken, voortuin of balkon de zakken en de bakken en de kliko’s klaar?

Plastic apart inzamelen

Voor burgers is het totaal onduidelijk welke plastics er wel of niet in de container voor het plastic mogen. Hierdoor is er toch nog een intensieve scheiding achteraf nodig. Overigens mogen speelgoed, tuinstoelen, plastic bekers niet in de container gedaan worden, hoewel dit soort voorwerpen prima te recyclen is. De reden: het is geen verpakkingsplastic. De verpakkingsindustrie betaalt mee aan het recyclen van het plastic afval en wil (begrijpelijk) niet opdraaien voor de recyclekosten van andermans plastic.

Ook wordt gerecycled plastic vaak gebruikt voor dingen die beter van hout gemaakt hadden kunnen worden zoals bankjes.

Red de planeet

Wanneer politici en actiegroepen over het klimaat en het milieu praten, gebruiken ze vaak uitdrukkingen als ‘het vergaan van de aarde’ en ‘het redden van de planeet’. Deze uitdrukkingen zijn het gevolg van grove overschatting van de belangrijkheid van de mens. Blijkbaar vinden we dat een aarde zonder mensen geen aarde meer is. Dat onze planeet onleefbaar wordt voor mensen (en misschien voor veel levenssoorten) is denkbaar, maar de planeet zal gewoon blijven bestaan. Dat is te zeggen, nog zo’n 4½ miljard jaar. Dan is er zeker geen redden meer aan. De zon zal dan opzwellen tot voorbij de baan van de aarde, zodat onze planeet volledig door de zon wordt opgeslokt.