dwaalinkt

Tussen de opperhuid en de lederhuid

Bij het tatoeëren brengt men de inkt aan tussen de opperhuid en de lederhuid. Niet in huidcellen die zich snel vernieuwen, maar in cellen die lang blijven bestaan. Anders zou de tatoeage van korte duur zijn. Het gaat meestal om immuuncellen die gewend zijn vreemde stoffen op te nemen. Wanneer de immuumcellen op den duur aan vervanging toe zijn, worden de meeste inktdeeltjes weer opgenomen door nieuwe immuuncellen.

Tatoeage-inkt wordt vlak onder de opperhuid aangebracht.

Tatoeage-inkt gaat zwerven

Hoewel de meeste inkt op de bedoelde plek blijft zitten, gaat een deel door het lichaam zwerven en zal zich in organen ophopen, met name in lymfeklieren. Regelmatig vinden artsen een verkleuring van lymfeklieren die de hoofdkleur van een tatoeage weerspiegelt. Het verschil tussen verkleuring door inkt en verkleuring door een tumor of uitzaaiing is niet duidelijk te zien. Dit leidt tot verwijdering van op zichzelf gezonde lymfeklieren.

Het gedicht heette in eerste instantie ‘zwerfinkt’. Maar vanwege de dubbele betekenis van dwalen heb ik dat later gewijzigd in ‘dwaalinkt’.

Zware metalen

Metalen als titanium, barium, aluminium, koper, arsenicum, cadmium, kobalt, lood en nikkel komen voor. Tatoeage-inkt kan ook organische pigmenten bevatten, maar ook daarvoor geldt dat deze de lymfeklieren kunnen verkleuren.

Ionen of atomen

Een ion is een elektrisch geladen atoom. Een ion is positief geladen als er één of meer elektronen verwijderd zijn of negatief geladen als er één of meer elektronen toegevoegd zijn. De zware metalen die voorkomen in tatoeage-inkt zitten, komen zitten daar steeds als ionen. De genoemde voorbeelden koper, cadmium en kobalt komen bijvoorbeeld voor als Cu+ of Cu2+, Cd2+ of Cd3+ en Co2+.

In het dagelijks spraakgebruik maakt men nauwelijks onderscheid tussen ionen en atomen. In werkelijkheid zitten er in spinazie geen ijzeratomen; het zijn ijzerionen. En in fluortandpasta zitten geen fluoratomen, maar fluor-ionen (fluoride).

Andere schadelijke aspecten

Het gedicht gaat alleen over de consequenties van het verkleuren van lymfeklieren door tatoeage-inkt die door het lichaam zwerft. Andere schadelijke aspecten van de inkt zijn buiten beschouwing gelaten. Naast zware metalen bevatten tatoeage-inkten ook weekmakers, plastics en kankerverwekkende stoffen. Deze stoffen ontworpen voor toepassing in de industrie worden zonder specifieke testen in het menselijke lichaam aangebracht. Tatoeage-inkt bevat ook stoffen die verboden zijn in cosmetica. In tegenstelling tot cosmetica bestaan er nauwelijks veiligheidsnormen of onderzoek voor tatoeage-inkt.

Laserbehandeling

Wat denk je, waar blijft de tatoeage-inkt als bij een laserbehandeling de tatoeage wordt verwijderd? De laser laat de pigmenten uiteenvallen, waarna de restanten uiteindelijk door het lichaam stromen. Een deel zal zich in lymfeklieren verzamelen.

Meervoud van patholoog-anatoom

Het meervoud van patholoog-anatoom is pathologen-anatoom. Vergelijk het met Staten-Generaal, sergeants-majoor, executeurs-testamentair en processen-verbaal.